Liverpool, sự khác biệt ở những bậc thầy trên ‘ghế nóng’

Liverpool, sự khác biệt ở những bậc thầy trên ‘ghế nóng’

Trong lịch sử 129 năm của Liverpool, chỉ ghi nhận 20 huấn luyện viên. Điều này tương phản hoàn toàn