Sài Gòn FC đưa cựu tiền đạo U23 Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu

Sài Gòn FC đưa cựu tiền đạo U23 Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu

Chủ tịch Sài Gòn FC , ông Trần Hòa Bình dặn dò đồng thời nhấn mạnh Nguyễn Ngọc Hậu phải nỗ lực hết s