Bác sĩ thể thao Dương Tiến Kỷ: ‘Có ngày làm việc 16 tiếng’

Bác sĩ thể thao Dương Tiến Kỷ: ‘Có ngày làm việc 16 tiếng’

– Con đường nào đưa anh tới công việc hiện tại?- Bảo là đam mê thì hơi “kịch”. Nhưng quả thật, nếu k