HLV Đinh Thế Nam mong các câu lạc bộ tạo điều kiện cho U19 Việt Nam

HLV Đinh Thế Nam mong các câu lạc bộ tạo điều kiện cho U19 Việt Nam

Sau khi trở về từ giải U19 Đông Nam Á, các cầu thủ U19 Việt Nam có khoảng 1 tuần để nghỉ ngơi. Toàn