Gặp gỡ cô gái thời tiết nguy hiểm nhất thế giới, người sở hữu cú đá khiến bạn không thể tin nổi

Gặp gỡ cô gái thời tiết nguy hiểm nhất thế giới, người sở hữu cú đá khiến bạn không thể tin nổi

MC thời tiết vừa dẫn chương trình vừa tung cước Sara Damnjanovic là người dẫn quen thuộc của chương