Mới sáng ra Duy Mạnh đã tình cảm “yêu công chúa béo nhất trên đời” nhưng chiếc áo nhăn nhúm của chú rể mới gây chú ý

Mới sáng ra Duy Mạnh đã tình cảm “yêu công chúa béo nhất trên đời” nhưng chiếc áo nhăn nhúm của chú rể mới gây chú ý

Chỉ còn 1 ngày nữa là được rước nàng về dinh rồi nên chú rể Đỗ Duy Mạnh có vẻ đang chìm đắm trong hạ