Trớ trêu hoàn cảnh cầu thủ fusal bị CLB làm giả hợp đồng

Trớ trêu hoàn cảnh cầu thủ fusal bị CLB làm giả hợp đồng

Trong đơn khiếu nại, Đặng Phước Hạnh cho rằng CLB Sanatech Sannest Khánh Hoà đã làm hợp đồng giả giữ