Ferguson tiết lộ rằng vì tình yêu ma trộn lẫn với Chiến tranh Lạnh của cha mình, ông cũng vào văn phòng liên kết Jasabola

Ferguson cũng tiết lộ rằng vì tình yêu ma trộn lẫn với Chiến tranh Lạnh của cha mình, ông cũng vào Cục [Link Jasabola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 8 tháng 3: Ferguson là một nguyên soái nổi tiếng của Manchester United.Quỷ, sự quản lý của các môn đệ của các môn đệ rất nghiêm khắc, và nhiều ngôi sao lớp thế giới đã được trau dồi, Tao Liman