Wu Lei đầu tiên Đặng Bernabeu đã chơi trong 65 phút để tạo cơ hội tốt nhất cho phương Tây, Situs Livescore Terlengkap

Wu Lei đầu tiên Bernabeu đã chơi trong 65 phút để tạo cơ hội tốt nhất cho phương Tây [Situs Livescore Terlengkap]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 7 tháng 12Away0-2 đến real madrid.middle