skt bang

skt bang

Khi 5 ông thần SKT Faker, Bang, Wolf, Thal và Blank cùng 1 team kết quả sẽ như thế nào?【skt bang】:Mặ