tướng khắc chế lauriel

tướng khắc chế lauriel

Chỉ với những cách đơn giản sau bạn đã có thể hạn chế sức mạnh của Lauriel【tướng khắc chế lauriel】:​