vladimir faker

vladimir faker

Faker làm gì khi không được đi MSI?【vladimir faker】:Như chúng ta đã biết, SKT T1 và Faker phải “ngồi